In wijkgezondheidscentrum Vierkappes werken ook meer dan twintig mensen, die zich vrijwillig inzetten op een manier die hen het beste ligt: als onthaalmedewerker, tuin-/klusjesman, begeleider van de wandelgroep, bestuurslid of lid van de patiënten-klankbordgroep.

De ene vrijwilliger komt elke week over de vloer, terwijl een andere een paar keer per jaar zijn of haar expertise ter beschikking stelt.

Zij dragen zo bij tot een vlotte werking van ons centrum.

Dankjewel voor jullie inzet!