In wijkgezondheidscentrum Vierkappes werken ook mensen, die zich onbetaald inzetten voor het onthaal van patienten.

Zij beheren de agenda en dragen zo bij tot een vlotte werking van ons centrum.

Dankjewel voor julle inzet!