Wat met een bezoek aan een specialist?

Het forfaitair systeem heeft alleen betrekking op de huisarts, de kinesitherapeut en de verpleegkundige.

Wanneer je een specialist raadpleegt, zal dit volledig terugbetaald worden door het ziekenfonds.

We raden je wel aan om eerst een afspraak te maken bij de huisarts in het wijkgezondheidscentrum alvorens je een specialist raadpleegt.

Zo is er een betere opvolging van je medisch dossier en krijg je, in een aantal gevallen, een hogere terugbetaling door het ziekenfonds.

Veelgestelde vragen