Roemy De Roover, onthaalverantwoordelijke

Roemy De Roover, onthaalverantwoordelijke

Vierkappes draait vierkant zonder vrijwilligers. Meer dan 20 mensen zetten zich vrijwillig in op een manier die hen het beste ligt: als onthaalmedewerker, tuin-/klusjesman, begeleider van de wandelgroep, bestuurslid of lid van de patiënten-klankbordgroep. De ene vrijwilliger komt elke week over de vloer, terwijl een andere een paar keer per jaar zijn of haar expertise ter beschikking stelt.

Extra dimensie

Roemy De Roover is binnen Vierkappes verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking. “Onze vrijwilligers geven Vierkappes extra glans. Ik zie het als een mooie wisselwerking: Vierkappes heeft vrijwilligers nodig om de dagelijkse werking te ondersteunen en de vrijwilligers vinden in Vierkappes zingeving, sociaal contact, de kans om vaardigheden aan te scherpen en oprechte appreciatie. De mensen die bij ons vrijwilligerswerk doen zijn heel divers van persoonlijkheid, leeftijd, levenservaring en achtergrond, veel diverser dan een groep collega’s kan zijn. En dat geeft een extra dimensie aan de organisatie.”

Op de voorgrond…

De grootste groep van vrijwilligers is actief aan de receptie. Zo goed als de hele werkweek staan onze vrijwillige onthaalmedewerkers patiënten te woord aan het onthaal. “Dat werk is niet te onderschatten!” benadrukt Roemy. “De telefoon staat regelmatig roodgloeiend en er komen per dag gemiddeld zo’n  100 patiënten over de vloer. Dat maakt dat er aan het onthaal wel wat bedrijvigheid kan zijn! Ze kunnen echter altijd hulp inroepen van het vaste personeel als ze met een situatie geen raad weten.”

Op de achtergrond…

Achter de schermen ondersteunen 5 vrijwillige bestuursleden de coördinator en de staf met hun creatieve insteek, kritische blik en waardevol advies.

… en zelfs buiten!

De tuin bleek te groot om door de vaste medewerkers onderhouden te worden en zo is Breght erbij gekomen. Hij bleek ook een handige Harry te zijn, dus nu is hij ook het aanspreekpunt voor de kapotte lampen, haperende deurklinken en andere klusjes in huis.

De Vierkappes-wandelgroep zou niet bestaan als er geen vrijwillige wandelbegeleider was. De groep is opgericht door de patiënten-klankbordgroep van Vierkappes en ze werd in het begin ook begeleid door één van de leden van de klankbordgroep. Nu loopt ze nog steeds dankzij Marleen, die elke week paraat staat voor beginnende wandelaars van alle leeftijden.

Toetssteen

De klankbordgroep valt niet echt onder de noemer “vrijwilligerswerking”, maar eerder in de categorie patiëntenparticipatie. Maar omdat deze Vierkappes-patiënten zich ook vrijwillig inzetten, kunnen ze niet onvermeld blijven! Elke maand komen ze bijeen, samen met Inge Claesen, sociaal werker en soms ook een andere vaste medewerker, om bepaalde aspecten van het wijkgezondheidscentrum onder de loep te nemen. Ze zijn een onmisbare bron van inspiratie en doen dienst als toetssteen.

Jij ook?

Wil jij je ook vrijwillig inzetten voor onze organisatie? Neem een kijkje bij onze rubriek Vacatures, of neem vrijblijvend contact op.