ZORGEN VOOR MORGEN

Symposium

Tijdens dit symposium nemen we je mee naar de toekomst van de zorg en gaan we dieper in op de uitdagingen die je onderweg kan tegenkomen.


9u Onthaal met koffie

9u30      Verwelkoming en inleiding

10u       

To app or not to app? Zorgethische reflecties over het gebruik van online hulpverlening in de eerstelijnszorg
Dr. Joke Lemiengre - Kernexpert zorgethiek Expertisecentrum Resilient People, Hogeschool UC Leuven-Limburg

Ons zorglandschap digitaliseert. Daarnaast komen er van overal verwachtingen op het vlak van efficiëntie, toegankelijkheid en kwaliteitsvolle zorgverlening op ons af. In de lezing staan we stil bij de betekenis van deze evolutie voor onze dagelijkse zorgrelaties, met bijzondere aandacht voor het perspectief van zorgvragers en zorgverleners.  

11u        Koffie-pauze

11u30   

High impact teaming: de toekomst van teamwerk in de zorg
Dr. Stefan Decuyper - Coach bij Unicorn Group
Dr. Anne Boon  - Training and development specialist UZLeuven

Teams zijn al lang niet meer wat ze geweest zijn. Interdisciplinaire teams, wisselende teams en kortdurende samenwerkingsverbanden vormen een uitdaging voor de toekomst. Is er een succesformule om goed samen te werken?

12u30    Feestelijke staande lunch ter gelegenheid van 10 jaar Vierkappes

13u30 – 15u30   Je volgt aaneensluitend 2 workshops uit onderstaande 4 keuzemogelijkheden

1.       Hoe gezondheidswijs is je organisatie? Doe de test!
Sandra Martin - Verantwoordelijke Expertisecentrum, Health Innovation, Hogeschool UCLL

De digitale tool ZorgWijs is ontwikkeld om gezondheidswijze problemen bloot te leggen in je organisatie en dit op macroniveau, mesoniveau en microniveau. We gaan samen aan de slag gaan met gezondheidswijze items om concrete acties te formuleren.

2.       Onbekend is onbemind? Wie doet het met wie? Of met wie zouden we het moeten doen?
Dr. Hannelore Storms – Coördinator Verbonden in ZoHrg

Een workshop over samenwerken over de organisatiemuren heen: met professionals en patiënten/cliënten. Met aandacht voor informeren, adviseren, doorverwijzen, samenwerken. De maatschappelijke evoluties zorgen dat we op zoek gaan naar andere manieren om ons te organiseren. Hoe doen we dat nu al? Wat loopt er goed en wat willen we verbeteren?

3.       Buurtgericht werken in de zorg
Dirk Masquillier - Directeur RISO
Iris Verhoeyen - Opbouwwerker RISO

Buurtgericht werken is een pijler in de aanpak van RISO. Aan de hand van enkele concrete praktijken (zelfoogstboerderij, samenwerking rond welzijn en gezondheid) krijg je inzicht in de sleutel-elementen van deze aanpak. In een brainstorm maken we de vertaalslag naar wat dit kan betekenen in jouw werking.

4.       Ethische dilemma’s in de zorg: een praktische aanpak
Prof. Dr. Wim Pinxten – Medische ethiek UHasselt

In deze workshop maak je kennis met de grondslagen van het ethisch redeneren. Je leert hoe ze je kunnen helpen bij het identificeren, analyseren en aanpakken van ethische dilemma’s uit de zorgpraktijk.

 

13u30    Keuze 1 uit bovenstaande workshops

14u30    Keuze 2 uit bovenstaande workshops

15u30    Verjaardagsreceptie 10 jaar Vierkappes

 

Accreditatie voor artsen en vormingsattest is voorzien.

Deelnameprijs: 15€

Inschrijven kan tot en met 13/09/2019.

Je inschrijving is pas definitief na betaling op het rekeningnummer BE92 0015 9276 1723 van Wijkgezondheidscentrum Vierkappes met vermelding van de mededeling "SYMP - FAMILIENAAM - VOORNAAM"

Gelieve voor elke deelnemer een aparte overschrijving te doen.