In wijkgezondheidscentrum Vierkappes werken ook dagelijks niet-medische werknemers.

Er is de praktijkassistente, die heel wat gevarieerde taken uitvoert, zoals de bevoorrading van medisch materiaal, inschrijven van patienten, dossierbeheer, inscannen van medische verslagen, lokalen opruimen, klaarzetten van koffie, inspringen bij het onthaal, …

Er is de facturatiemedewerker, die dagelijks financiële gegevens beheert, mutualiteiten en andere instanties contacteert, …

Er is de coördinator, die een helikopterview bewaart in ons centrum, administratieve taken beheert, personeelsbeleid doet, communicatie verzorgt naar de raad van bestuur en externe instanties, het team ondersteunt, …