Elk wijkgezondheidscentrum dat is aangesloten bij de Vereniging voor Wijkgezondheidscentra in Vlaanderen en Brussel, hanteert dezelfde visie. De fundamenten van deze visie zijn de volgende zeven krachtlijnen:

1. Het zorgconcept

Een wijkgezondheidscentrum hanteert vier belangrijke pijlers bij de organisatie van de zorg:

  • de patiënt staat centraal;

  • de zorg is integraal;

  • er wordt gezorgd voor zorgcontinuïteit;

  • de zorg die geleverd wordt is kwaliteitsvol.

2. Interdisciplinair samenwerken

De zorgverleners hebben een gemeenschappelijke visie  op zorg en dezelfde doelstellingen tussen de zorgverleners: het team, samengesteld uit diverse disciplines, functioneert als één geheel.

3. Gezondheidsbevordering

De zorgverleners streven ernaar om patiënten te motiveren om samen met zorgverleners voor hun gezondheid te zorgen. De zorgverleners helpen hen om meer controle te krijgen over hun determinanten, zodat zij meer in staat zouden zijn om hun gezondheid te verbeteren/behouden.

4. Gemeenschapsgerichtheid

Een wijkgezondheidscentrum werkt gemeenschapsgericht. Dit wil zeggen dat het nauw samenwerkt met andere organisaties in de buurt. Er worden structurele samenwerkingsverbanden opgericht, zowel wat betreft het opstarten van initiatieven als bij het detecteren, aanpakken en signaleren van gezondheidsbehoeften.

5. Toegankelijkheid

Om de gezondheidszorg toegankelijker te maken wordt er vertrokken vanuit twee belangrijke werkingsprincipes. Een eerste is er de territorialiteit.  Daarnaast hanteren we het principe van het proportionate universalism. We zetten ons in voor allen (universalism), maar zullen de intensiteit van de interventie aanpassen aan het niveau van kwetsbaarheid (proportionate).

6. Het wijkgezondheidscentrum als organisatie

Een wijkgezondheidscentrum is een organisatie zonder winstoogmerk, met een horizontale organisatiestructuur.

7. Pluralisme en onafhankelijkheid

Een wijkgezondheidscentrum is pluralistisch: het staat open voor mensen van om het even welke afkomst en cultuur. Een wijkgezondheidscentrum is onafhankelijk: het laat zich op geen enkele wijze aansturen door een bepaalde levensbeschouwing, ideologie of politieke strekking.

 

Meer info over de visietekst? Surf naar www.VWGC.be.