Wanneer je met niet-medische moeilijkheden of vragen zit, kan je terecht bij de maatschappelijk werker in het wijkgezondheidscentrum. Het kan gaan over huisvesting, inkomen, relationele problemen, werk, leven met een beperking, vrijetijdsbesteding, vroegtijdige zorgplanning, het invullen van formulieren,..

Waar mogelijk helpt de maatschappelijk werker je zelf. Anders zal zij je doorverwijzen naar de juiste instantie.

Onze maatschappelijk werker is Inge Claesen.

Een afspraak kan je maken via het onthaal of na doorverwijzing van een arts of andere zorgverlener van het wijkgezondheidscentrum.