Wanneer

Je kan je bij Wijkgezondheidscentrum Vierkappes inschrijven op 2 vaste momenten per week:

  • woensdag tussen 14 uur en 16 uur

  • donderdag tussen 9 uur en 11 uur

Telefoneer vooraf naar het onthaal (016/78 17 40) om een afspraak te maken voor je inschrijving. Is het voor jou echt niet mogelijk om op die momenten te komen? Spreek dan een ander moment af met het onthaal.

De inschrijving

Op het moment van de inschrijving breng je de volgende documenten mee:

  • je elektronische identiteitskaart / verblijfspapieren (voor kinderen breng je de Kids-Id of de ISI+ kaart mee)

  • 4 klevertjes van het ziekenfonds voor elke persoon die zich wil inschrijven

Tijdens je inschrijving krijg je uitleg over de concrete werking van het wijgezondheidscentrum. Je krijgt ook een aantal administratieve vragen.

Na de inschrijving

Nu je ingeschreven bent, hoef je de consultaties bij Vierkappes niet te betalen. Door je inschrijving in een wijkgezondheidscentrum kom je immers terecht in een nieuw systeem: het systeem van de forfaitaire betaling. Dit betekent concreet dat er een contract wordt gesloten tussen jou, je ziekenfonds en wijkgezondheidscentrum Vierkappes. In het contract staat dat de betaling van je consultaties bij huisarts, kinesitherapeut en verpleegkundige rechtstreeks geregeld worden met je ziekenfonds.

Je kan bij Vierkappes terecht voor consultaties bij:

  • huisartsen

  • kinesitherapeuten

  • verpleegkundigen (diabeteseducator)

  • maatschappelijk werker

  • perinatale coach

  • vroedvrouw

Door je in te schrijven, verbind je je ertoe om altijd naar Vierkappes te komen als je een huisarts, kinesitherapeut en verpleegkundige nodig hebt.

Ga je toch naar een huisarts, een kinesitherapeut of een verpleegkundige buiten het wijkgezondheidscentrum, dan zal je ziekenfonds deze zorgen niet terugbetalen. Wijkgezondheidscentrum Vierkappes zal dit ook niet terugbetalen.

Heb je dringend een huisarts nodig terwijl wijkgezondheidscentrum gesloten is (na 19u, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen)? Maak dan een afspraak bij de dokter van wacht (016 36 30 00). Je betaalt de consultatie. Breng na de consultatie het betaalbewijs naar wijkgezondheidscentrum Vierkappes. Wij betalen aan jou terug wat het ziekenfonds je normaal gezien zou terugbetalen (de zogenoemde tegemoetkoming). Je betaalt dus alleen het remgeld zelf.

Heb je dringend een huisarts nodig terwijl je niet in 3300 Tienen bent? Dan mag je naar een andere huisarts buiten 3300 Tienen gaan. Je betaalt de consultatie. Breng na de consultatie het betaalbewijs naar wijkgezondheidscentrum Vierkappes. Wij betalen aan jou terug wat het ziekenfonds je normaal gezien zou terugbetalen (de zogenoemde tegemoetkoming). Je betaalt dus alleen het remgeld zelf.

Als je thuiszorg van een verpleegkundige nodig hebt (bijv. na een operatie of na een ziekenhuisopname), bel dan naar wijkgezondheidscentrum Vierkappes. Wij hebben zelf een thuisverpleegkundige en organiseren deze zorg voor jou. Het is belangrijk dat je in het ziekenhuis vermeldt dat je patiënt bent bij Vierkappes. Zo weet het ziekenhuis dat Vierkappes de nazorg voor jou zal organiseren.

Breng ons op de hoogte als je verandert van ziekenfonds. Wij zorgen dan voor een contract met je nieuwe ziekenfonds, zodat je inschrijving bij Vierkappes gewoon kan blijven lopen.

Hou ons op de hoogte van elke adreswijziging. Blijf je binnen de postcode 3300 wonen? Dan kan je gewoon patiënt blijven bij Vierkappes.

Als patiënt van het wijkgezondheidscentrum heb je minder administratie. Je hoeft geen betaalbewijsjes meer bij te houden en op te sturen naar je ziekenfonds. De betaling wordt rechtstreeks geregeld via je contract.