In wijkgezondheidscentrum Vierkappes wordt niet alleen aandacht besteed aan curatieve zorg, maar eveneens aan patiëntgerichte preventie en wijkgerichte gezondheidsbevordering.

Concreet betekent dit dat we onze patiënten bewust willen maken van allerlei factoren die invloed hebben op hun lichamelijk en geestelijk welzijn.

Met gerichte informatie, sensibilisatie en projecten rond verschillende gezondheidsthema’s willen we onze patiënten aanmoedigen tot het nemen van gezonde keuzes en het opbouwen van een gezonde levensstijl.

Belangrijke thema’s zijn bv. gezonde voeding en beweging, psychosociaal welbevinden, vaccinaties, stoppen met roken…

Meer informatie hierover vind je in de folderkast van de wachtzaal, en op deze site bij onze activiteiten.

Onze gezondheidspromotor is Lindsay Vanderweyen.