Cookie & Privacybeleid


Privacyverklaring op website 

Artikel 1. Algemeen

Wijkgezondheidscentrum Vierkappes respecteert uw online privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG). Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe Wijkgezondheidscentrum Vierkappes, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens via deze website verzamelt en gebruikt.

Wanneer u zich via de website inschrijft als patiënt, een afspraak maakt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wanneer u ons contactformulier invult of wanneer u ons uw CV of andere persoonlijke informatie opstuurt, stemt u ermee in dat Wijkgezondheidscentrum Vierkappes de hierbij vermelde persoonsgegevens verzamelt en registreert. Wijkgezondheidscentrum Vierkappes verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van haar website te respecteren en er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 2. Welke gegevens en voor welke doeleinden?

Via het gebruik van onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

I. Informatie die u zelf verstrekt:

 • Contact- of klachtformulier: voornaam, naam, emailadres en bericht

 • Inschrijvingen: voornaam, naam, adresgegevens, contactgegevens, persoonlijke eigenschappen, rijksregisternummer, gegevens betreffende de gezondheid, financiële gegevens, foto, … 

 • Afspraken: voornaam, naam,…

 • Vacatures: voornaam, naam, CV

 • Inhoud van correspondentie met ons

 • Informatie van sociale media wanneer u naar onze website linkt

Deze gegevens worden verwerkt om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en in het bijzonder om contact met u op te nemen of om vragen en klachten te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij.

 II. Automatisch verzamelde informatie:

 • Telkens wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken, om een optimale werking van onze website te garanderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

 • Verder verzamelt Wijkgezondheidscentrum Vierkappes ook statistische informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het informatieaanbod van de site verder op punt te stellen. 


Artikel 3. Bewaren van uw gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Meer bepaald worden uw persoonsgegevens in onze database bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat betreft de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u ingeschreven bent. Om uit de database verwijderd te worden kan u zich uitschrijven via de website of via de instructies onderaan de nieuwsbrief.

 

Artikel 4. Doorgifte aan derde partijen

Wijkgezondheidscentrum Vierkappes geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of er machtigingen van toepassing zijn. Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en -leveranciers die in onze naam optreden. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden of labo-onderzoeken doen. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegeven te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

Artikel 5. Beveiliging

Wijkgezondheidscentrum Vierkappes beveiligt uw persoonsgegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en verwerkersovereenkomsten met derden die bijvoorbeeld onze website hosten.


Artikel 6. Uw rechten

Indien u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt via de website, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie en toegang

Wijkgezondheidscentrum Vierkappes verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze privacyverklaring willen wij u alvast volledig informeren. U kan uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

 • Recht van wijziging, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent de mogelijkheid dat Wijkgezondheidscentrum Vierkappes bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

 • Recht van bezwaar tegen de verwerking;

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, kan u ons contacteren via: zie artikel 6. Contact.

 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Indien u van mening bent dat Wijkgezondheidscentrum Vierkappes inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 7. Wijzigingen privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacy policy.


Artikel 8. Contact

Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring, gelieve Wijkgezondheidscentrum Vierkappes te contacteren:

 • Via e-mail: info@wgcvierkappes.be

 • Via Post: Kabbeekvest 77   3300 Tienen

 • Via telefoon: 016/78 17 40

 


Cookies op website

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en om de inhoud van de website beter af te stemmen op de gebruikers. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan kunnen sommige onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, dan gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

 

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren en/of verwijderen.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies worden door SquareSpace geplaatst voor bezoekersstatistieken. De server kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

 

Deze website maakt nu gebruik van of kan in de toekomst gebruik maken van volgende cookies.

 

 • Cookies die uw voorkeur onthouden of die bijhouden of u reeds heeft geklikt op een melding of pop-up.

 • Cookies van SquareSpace. De analytics worden enkel en alleen gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van oa. de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Deze cookies worden in geen geval gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en aan te passen aan het surfgedrag van onze bezoekers.

 • Cookies van embedded content. Onze webpagina’s worden soms verrijkt met embedded content zoals filmpjes die vanaf vimeo.com of youtube.com worden afgespeeld. Wanneer je vanaf deze embedded content doorklikt naar deze externe website, dan kunnen er eventueel ook cookies worden aangemaakt.

Met de cookies op onze site houden in geen geval persoonsgegevens bij, maar enkel klikstatistieken om ons publiek beter te kennen.

 

Publiek

WGC VIERKAPPES is een dataverwerkingsverantwoordelijke. Dit wil zeggen dat we gegevens bijhouden van ons publiek. We verzamelen enkel gegevens die relevant zijn voor onze diensten.

Jouw persoonsgegevens komen bij ons via verschillende kanalen.

 • Registratie voor een actie

 • Invullen van een formulier

De verzamelde persoonsgegevens worden door ons gebruikt om

 • Informatie te kunnen leveren voor onze administratie

 • Onze publiciteit beter af te stemmen op je persoonlijke interesses en behoeftes.

We geven in geen geval persoonsgegevens door aan andere organisaties.


Privacy

Wij respecteren uw privacy conform de  Europese privacyregels.

We verzamelen enkel gegevens die voor ons belangrijk zijn om je correct te informeren en om ons publiek te leren kennen.

Indien u intekent op onze nieuwsbrief of een formulier verzendt vanaf onze website, dan zullen wij uw gegevens enkel gebruiken voor het specifieke doel waarvoor u ons uw gegevens heeft bezorgd. U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om deze te laten aanpassen of schrappen.

 

Eigendomsrechten

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het logo, de foto’s, de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan WGC VIERKAPPESen worden uitdrukkelijk voorbehouden, sommige delen van de website bevatten foto’s die vallen onder het auteursrecht van betreffende fotografen. Het geheel of gedeeltelijk gebruik van elementen van de website is niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toelating.

 

Vragen

Zit je met vragen over ons privacybeleid of over jouw privacy of wil je graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over jou bijhouden? Neem dan gerust contact op met: WGC VIERKAPPES

Wens je de gegevens die je ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of bij te werken? Zou je graag een toestemming intrekken? Dan kan je dit doen door ons te contacteren.